Blog - laatste nieuws

Ik behoor tot de medisch hoog risico groep, wanneer word ik gevaccineerd?

Een select aantal groepen patiënten met een medisch hoog risico komen vervroegd in aanmerking voor vaccinatie. Het betreft hier groepen waarvan in onderzoeken is aangetoond dat zij een sterk verhoogd risico hebben op slecht beloop of overlijden door COVID-19.

Het Catharina Ziekenhuis gaat een start maken met het vaccineren van deze medisch hoog risico patiënten. Deze groep patiënten wordt gevaccineerd met het Moderna-vaccin. Vanaf 22 maart kan de eerste groep patiënten een uitnodiging verwachten voor de vaccinatie in week 13. Daarna worden de overige patiënten uitgenodigd voor een vaccinatie in week 15. De tweede vaccinatieronde staat gepland in week 17 en 19. De volgorde van vaccineren wordt bepaald door de overheid en is afhankelijk van de levering van de vaccins.

Wij verzoeken u om geen contact op te nemen met de polikliniek of uw medisch specialist over de vaccinatie. Wanneer u tot de medisch (hoog)-risicogroep behoort krijgt u vanzelf een uitnodiging.

Lees meer op de website van het RIVM.