Blog - laatste nieuws

Ik kom naar een polikliniek voor een afspraak en/of onderzoek. Heb ik een risico op besmetting?

In het ziekenhuis hebben we te maken met veel kwetsbare patiënten. Wij vinden het belangrijk dat we onze patiënten en medewerkers zoveel mogelijk proberen te beschermen. Daarom blijft de 1,5 meter regel in het grootste gedeelte van ons ziekenhuis nog gelden. Alleen in de publieke ruimtes (centrale hal, openbare gangen en liften) is het niet meer verplicht om 1,5 meter afstand te houden. Wij vragen wel aan de patiënten, bezoekers en onze medewerkers om elkaars ruimte te respecteren. Dus kun je 1,5 meter afstand houden, doe dat dan. Draag een mondkapje indien dit niet mogelijk is, zoals in de wachtruimtes.