Blog - laatste nieuws

Wie behoren tot de medisch hoog risico groepen?

Patiënten die tot een hoog risico groep behoren zijn:

  • Patiënten waarin de afgelopen 5 jaar een hematologische maligniteit is vastgesteld en patiënten die al langer geleden gediagnosticeerd zijn met een hematologische maligniteit maar die  in het afgelopen jaar daarvoor nog onder controle zijn bij een hematoloog.
  • Patiënten met ernstig nierfalen (dialyse of pre-dialyse)
  • Patiënten na orgaan- stamcel- of beenmergtransplantatie.
  • Patiënten met een ernstige aangeboren (primaire) immuundeficiëntie.

Deze definitie is door de overheid bepaald. Het Catharina Ziekenhuis kan en mag hier geen uitzonderingen op maken.