Blog - laatste nieuws

Wie krijgen een uitnodiging voor een vaccinatie in het ziekenhuis?

Het gaat om vier groepen patiënten van wie het afweersysteem niet goed werkt. Zij hebben een extra groot risico om ernstig ziek te worden of te overlijden door COVID-19. Zij worden gevaccineerd met het vaccin van Moderna.

Ziekenhuizen mogen zelf geen keuzes maken in wie wel/niet gevaccineerd wordt, dit wordt bepaald door de overheid en wij houden ons daar als Catharina Ziekenhuis uiteraard aan.