Archief van: Informatie over vaccinatie medisch hoog risico patiënten

Welke bijwerkingen kan ik verwachten?

De vaccinatie kan bijwerkingen geven. Deze bijwerkingen zijn altijd minder dan de lichamelijke klachten van de ziekte COVID-19 zelf. Bij het Moderna vaccin krijgt meer dan 1 op de 10 personen de

volgende bijwerkingen:

 • Zwelling in de onderarm
 • Hoofdpijn
 • Misselijkheid
 • Braken
 • Spierpijn, gewrichtspijn en stijfheid
 • Pijn of zwelling op de plaats van injectie
 • Zich erg moe voelen
 • Koude rillingen
 • Koorts

 

Deze klachten ontstaan meestal binnen 24-48 uur na de vaccinatie. De klachten op de plek van de injectie verdwijnen binnen enkele dagen na de vaccinatie. De overige klachten duren maximaal 24-48 uur. Hiervoor kunt u paracetamol innemen, daarmee worden de klachten vaak wat minder.

Als er naast deze klachten andere klachten zijn die wijzen op een infectie:

 • hoesten, keelpijn, neusverkoudheid, benauwdheid
 • diarree, buikpijn
 • verwardheid of daling van bewustzijn
 • andere klachten die niet in het bovenstaande rijtje van bijwerkingen van het vaccin staan
 • u niet meer in staat bent medicatie in te nemen

dan moet u of uw naaste de behandelend specialist bellen.

Vooral bij de tweede keer kan het zijn dat de klachten heviger zijn dan bij de eerste keer. Bij de tweede vaccinatie gelden dezelfde regels als bij de eerste vaccinatie.

Als u na de eerste vaccinatie veel klachten of ernstige klachten heeft, overleg dan tevoren met uw behandelend specialist of een tweede dosis wel gegeven kan worden.

Ik zit thuis in quarantaine en kan niet naar de afspraak komen, wat moet ik doen?

Indien u thuis in quarantaine zit omdat:

 • U dichtbij iemand met corona bent geweest
 • U een melding via de coronaMelder-app hebt gekregen
 • U een coronatest heeft gedaan en op de uitslag wacht
 • U in het buitenland in een oranje of rood reisgebied bent geweest

neem dan contact op met het ziekenhuis via het e-mailadres dat in de oproepbrief staat.

Ik kan niet op de aangegeven datum naar de vaccinatie afspraak komen, kan ik op een andere datum komen?

Nee, dit is helaas niet mogelijk. Dit heeft namelijk ook gevolgen voor de tweede afspraak. Bij het inplannen van de afspraken zijn wij gebonden aan een schema. Dit heeft onder andere te maken met de capaciteit en de leveringen van de vaccins. Indien het voor u niet mogelijk is om op de afspraken te komen, kunnen wij u helaas niet vaccineren. Meld dit aan ons via het e-mailadres dat in de oproepbrief vermeld staat. Neem dan contact op met de GGD om daar een vaccinatie-afspraak te maken.

Ik ben ook in een ander ziekenhuis onder behandeling en ik heb een dubbele uitnodiging ontvangen, wat moet ik doen?

Als u ook een uitnodiging heeft ontvangen van een ander ziekenhuis, dan kunt u kiezen op welke locatie u het vaccin wil ontvangen. Mensen die in meerdere ziekenhuizen onder behandeling zijn, kunnen een dubbele uitnodiging ontvangen. Zij kunnen dan op een van de uitnodigingen ingaan en zich afmelden bij het andere ziekenhuis. Als u zich wilt afmelden voor de vaccinatie in het Catharina Ziekenhuis, stuur dan een e-mail naar het e-mailadres dat in de oproepbrief staat.